Helsingfors hemlighet är dess oräkneliga holmar som är öppna för stadsborna. Sveaborg, Högholmen, Blåbärslandet, Lonnan, Fölisön, Drumsö…