Det känns som om staden var planerad för människorna.