En knapp timme med båt från Helsingfors ligger stadens bästa hemlighet, friluftsholmen Fagerö. Därifrån kan man ibland se ända till Tallinn. Den mångsidiga naturen gör ett lika starkt intryck på mig varje sommar.