Det bästa med Helsingfors är mångfalden, alla de olika rum och miljöer som ligger bara några minuter till fots från varandra. Ett litet och kompakt paket av multikultur, evenemang, konst, gammalt och nytt, vacker och fult och gemensamt, men också enskildhet, trender och traditioner, skärgård och livligt stadsliv och mycket mycket mer! Min egen hemlighet är en skog där man inte hör annat än fåglarnas kvitter och vindens brus i trädtopparna. Och den ligger bara tio minuter med metro från centrum. Dit åker jag för att koppla av och stilla mig!