Den vilda naturen och dess invånare som du kan möta runt om i stan. En jäktad människa kan gå förbi en hjort som tittar mellan träden eller en rovfågel som sitter på en kvist på några meters håll. Alla som stannar upp för ett ögonblick och blickar omkring sig mer uppmärksamt kan få ta del av denna hemlighet som fanns här redan före Helsingfors.