Mitt Helsingfors handlar om historien. Den är en del av folkets historia, av min personliga historia. Här stod farfar som liten pojke och såg kejsar Nikolaj åka förbi. Här gav storfaster Maja Lenin ett gömställe när han besökte Finland i hemlighet. Och där i hörnet av Elisabetsgatan förlovade vi oss och i den där kyrkan vigdes min dotter. Livet fortsätter och nya generationer skapar sin egen historia i Helsingfors, sina egna minnen och sin egen kärlek till denna staden, som är bekant och bestående, men ändå levande och tidsenlig. Mitt Helsingfors, allas vårt Helsingfors.