Det bästa i Helsingfors är stadens mångsidighet. Stadens vimmel och naturen går hand i hand, och havsstranden är aldrig långt borta. Fårholmen ligger bara ett par kilometer från Lahtisleden, men när man går längs spången kan man tro att man är någonstans mycket längre bort. Och om man vill känna stadens puls, kan man ta sig till centrum på under en halv timme.