Helsingfors historia är inte särskilt lång, men desto mer intressant. Den som är uppmärksam kan uppleva historiens vingslag på många ställen. Helsingfors är en blandning av historia, kultur och konst. Den är en metropol som förenar storstaden och lugnet. Vi har mycket natur, parker, skogsdungar, hav och stränder. Mina favoritställen är Sveaborg och Tölöviken. Ibland sitter jag på bergen vid Borgbacken och beundrar Tölöviken från högre höjder. Helsingfors är helt bäst.