I Helsingfors finns världens finaste caféer, och de blir hela tiden fler. En av de bästa är Café Birgitta, som har den bästa havsutsikten och en fin byggnad med brända fasader. Sedan har vi Café Regatta, som är världens märkligaste café. Regatta har en fin havsutsikt. Och Blå Villan, som har världens finaste utsikt över Tölöviken. I maj öppnas ett containercafé. Det är en intressant idé, och jag måste testa stället.